Hvad er sortition?

Sortition betyder at trække lod og i denne sammenhæng menes der demokrati gennem lodtrækning.

I stedet for at lade folkevalgte politikere træffe politiske beslutninger, foreslår Sortidion Foundation Danmark, at der også skal indgå tilfældigt valgte borgere i den politiskes beslutningsprocess. Dette har mange fordele, f.eks. at politiske beslutninger træffes af en repræsentativ gruppe i forhold til befolkningen.

Hvorfor sortition?

Der er flere grunde til, at sortition kan være et godt alternativ til det repræsentative demokrati, vi har i dag.

Tilliden til politikerne er lav i Danmark, og i mange andre landet er den endnu lavere. Det kan der være mange grunde til, men vi mener det bunder i, at politikerne i Danmark ligner ikke resten af befolkningen med hensyn til blandt andet uddannelse og erhvervserfaring.

Med sortition kommer de, der træffer beslutninger for landet, til at ligne resten af befolkningen med hensyn til uddannelse og erhvervserfaring. Dette kan både hjælpe med at skabe tillid til beslutningstagerne, ikke mindst fordi de ligner den befolkning, de tjener.

Dertil kommer, at politikere almindeligvis sidder i flere perioder, og måske nogle gange tænker lidt mere på, hvordan man kan blive genvalgt, frem for hvad der oprigtigt er bedst for samfundet. Ved tilfældigt valgt af (i hvert fald en del af) politikerne, reduceres denne tendens betydenligt.

Er den almindelige dansker egnet til at blive udtrukket?

Ja, det mener vi. Og det viser de erfaringer, som findes indtil videre.

Ligesom politikerne i dag har bl.a. embedsmænd til at hjælpe med at blive kloge på diverse emner, vil der også være støtte til udtrukne borgere. Man kunne forestille sig, at der var obligatoriske kurser omkring store emner, så de udtrukne kan møde med en vis forberedelse.

For nuværende ses det, at politikerne ofte har begrænset viden indenfor de områder, de beskæftiger sig med, og der er ikke nogen grund til at antage, at udtrukne borgere generelt vil være dårligere stillede. Det er heller ikke utænkeligt at en udtrukket deltager som kommer fra “det virkelige samfund” har væsentlig mere indsigt i almindelige emner end en politiker, der har siddet 15 år i Folketinget.

Hvor finder jeg flere oplysninger om sortition?

Se vores litteraturside, her kan du finde henvisninger til forskellige former for information om sortition.

Hvilket politiske holdninger har Sortition Foundation?

Foreningen Sortition Foundation har ingen holninger til partipolitik. Vi gør meget ud af at være en politisk neutral organsation.

Vores eneste politiske ambition er at få startet en debat om demokratiet og på sigt få indført brug af sortition i Danmark.

Holder I foredrag? Findes der undervisningsmateriale?

Ja, vi kommer gerne ud og holder foredrag om sortition.

Kontakt Benny eller læs mere om besøg på gymnasier.

Undervisningsmateriale er under udarbejdelse samt igang med at blive oversat til dansk.

 

Hvordan deltager man?

Vi har en facebookgruppe til debat om sortition https://www.facebook.com/groups/sortitionfoundationdk.

Se Kontaktsiden.