Hvad er sortition?

Sortition betyder at trække lod, og i denne sammenhæng demokrati gennem lodtrækning. I stedet for at lade folkevalgte politikere træffe politiske beslutninger vil vi i Sortidion Foundation trække lod blandt alle stemmeberettigede borgere i landet for derved at finde en repræsentativ gruppe, der skal træffe disse beslutninger i stedet. Denne gruppe vil løbende blive skiftet ud, så hver deltager sidder i f.eks. 3 år.

Hvorfor sortition?

Der er flere grunde til, at sortition kan være et godt alternativ til det repræsentative demokrati, vi har i dag.
Tilliden til politikerne er lav i Danmark, og politikerne i Danmark ligner ikke resten af befolkningen med hensyn til blandt andet uddannelse og erhvervserfaring.
Med sortition kommer de, der træffer beslutninger for landet, til at ligne resten af befolkningen med hensyn til uddannelse og erhvervserfaring, og dette kan hjælpe med at skabe tillid til beslutningstagerne.

Er den almindelige dansker klog nok?

Ja, det mener vi.
Ligesom politikerne i dag har bl.a. embedsmænd til at hjælpe med at blive kloge på diverse emner, skal de udtrukne selvfølgelig have det samme. Måske skal der endda også laves obligatorisk kursusmateriale omkring store emner som klimaspørgsmål. Politikerne er ikke altid eksperter inden for de områder, de beskæftiger sig med, og det vil disse udvalgte heller ikke være. Men modsat politikerne har denne gruppe ikke et incitament til at træffe beslutninger ud fra, om beslutningen vil øge muligheden for at blive valgt igen. Man kan derfor komme populistiske beslutninger til livs på denne måde.