Om Sortition.dk

Foreningens navn er “Sortition Foundation – Dansk Afdeling” og har til formål at udbrede kendskabet til sortition i Danmark og starte en konstruktiv debat om at indføre sortition på forskellige planer i samfundet. Sortition.dk er den danske afdeling af det internationale Sortition Foundation.

Men hvorfor sortition? Fordi vi mener, at en repræsentativ, tilfældigt udvalgt gruppe kan træffe de bedste beslutninger. Lidt sat på spidsen kan man sige, at vi mener tilfældige mennesker har et bedre udgangspunkt end de nuværende politikerne for at træffe de beslutninger, som er i samfundets langsigtede interesse.

Der er allerede en del forskellige perspektiver på begrebet sortition. Læs mere om det her: Litteratur om sortition

Medlemmerne er en broget flok med vidt forskellige baggrunde, og det er meget vigtigt for os, ikke at indgå i politiske ideologier og at holde sortition-bevægelsen undenfor den almindelige politiske diskussion.

Med andre ord er vi ikke en organisation, der har en politisk dagsorden, selv om man kunne argumentere for, at vi har en politisk ambition om at udbrede brug af sortition i Danmark. Bevægelsen holder sig altså uden for traditionel politik og politiske enkeltsager.

 

Et internationalt netværk …

På verdensplan arbejdes med sortition i mange forskellige sammenhænge, som i princippet kun har det til fælles, at der skal indgå valg ved lodtrækning. Mange af disse bevægelser er forbundet igennem “The International Network of Sortition Advocates” som er repræsenteret på hjemmesiden insa.site.

 

Hvad er det, vi vil?

Det primære formål er at udbrede kendskabet til sortition i Danmark. På længere sigt ønsker vi, at sortition (dvs. valg ved lodtrækning) skal indgå i den demokratiske process i den ene eller anden form. Men først også fremmest skal vi have en grundig debat om, hvad vi i Danmark forventer af den demokratiske process, og hvordan vi forhåbentlig kan gøre den bedre med sortition.

Indtil videre har vi som forening ikke lagt os fast på, hvordan sortition bedst kan bidrage til demokratiet. Men for de fleste af medlemmerne er ønsket nok, at de demokratiske representanter findes ved en eller anden kombination af traditionelle valg og tilfældig lodtrækning.

Vi vil også gerne udbrede kendskabet til sortition gennem oplæg og undervisning. På Folkemødet 2021 arrangerede vi f.eks. et online foredrag om fordelene ved sortition frem for folkevalgte politikere. Vi holder også gerne foredrag eller debatter på diverse skoler og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at udbrede viden omkring sortition som en attraktiv form for demokrati.

 

Alle er velkomne

Vi byder alle som ønsker at bidrage konstruktivt velkommen. Man kan være med som aktivt medlem og dermed få indflydelse på hvilken retningen Sortition Danmark skal bevæge sig i, eller man kan nøjes med at støtte projektet indirekte.

Har man lyst til at deltage i debatten, er man meget velkommen, det er der mulighed for på vores facebookside, som er et godt sted at starte – også hvis man bare er nysgerrig.

 

Sortition.dk er for alle som gerne vil bidrage til forbedre demokratiet – vær med!